Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της τη μελέτη, την προμήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη σε ψυκτικές εγκαταστάσεις και ψυκτικά μηχανήματα επαγγελματικής ψύξης.

Οι κατασκευές των ψυκτικών εγκαταστάσεων γίνονται με ψυκτικά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό ψύξης, τα οποία προμηθευόμαστε από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους οίκους.

Ανάλογα με το μέγεθος της κάθε ψυκτικής εγκατάστασης και τις ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτει το παρεχόμενο ψυκτικό φορτίο, η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού γίνεται με γνώμονα την επάρκεια της παροχής του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου σε όποιες συνθήκες ζητηθεί, την μικρότερη δυνατή απορροφούμενη ισχύ και το χαμηλότερο δυνατό κόστος κατασκευής.