Θάλαμοι Blast Freezer – Shock Freezer

Ψυκτικός θάλαμος Blast Freezer ή αλλιώς Shock Freezer.Θάλαμοι που προορίζονται να θέσουν πολύ γρήγορα τη θερμοκρασία των τροφίμων προς τα κάτω, καταψύχοντάς τα εξαιρετικά γρήγορα. Αυτοί οι εξειδικευμένοι Θάλαμοι, χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, παγωτού, εργαστηρίων. Μετά τη διαδικασία ταχείας κατάψυξης (shock),  τα προϊόντα είναι έτοιμα να εισαχθούν σε θάλαμο ή ψυγείο βαθιάς κατάψυξης ή μακροπρόθεσμης αποθήκευσης με την υψηλότερη ασφάλεια, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -18°C έως -25°C.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας