Θάλαμοι Blast Chiller

Η μέθοδος  ψύξης τροφίμων Blast Chilling ψύχει γρήγορα και σε χαμηλή θερμοκρασία τα τρόφιμα, ώστε να προλαμβάνει την ανάπτυξη βακτηρίων. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ταχύτερα μεταξύ +8°C και +68°C. Με τη μείωση της θερμοκρασίας του φαγητού από τους +70°C στους +3°C ή και παρακάτω, το φαγητό καθίσταται ασφαλές προς αποθήκευση και αργότερα προς κατανάλωση. Το Blast Chiller, έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση τροφίμων συνήθως από +3°C έως +5°C.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας