Συνδυασμός Θαλάμων

Μια λύση που συνδυάζει Ψυκτικούς Θαλάμους με διαφορετική θερμοκρασία, ο ένας δίπλα στον άλλον, με χώρισμα ή χωρίς, ώστε ένα εργαστήριο να έχει στη σειρά Θαλάμους Συντήρησης | Κατάψυξης | Σοκ | Στόφας.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας