Μηχανοστάσια

  • Μεγάλη γκάμα μηχανοστασίων με παραλληλισμό συμπιεστών παλινδρομικών.
  •  Συμπιεστές παλινδρομικοί, κοχλιωτοί, ψυκτικά μηχανήματα, κεντρικές μονάδες ψύξης.
  •  Μεγάλη γκάμα μηχανοστασίων τα οποία περιλαμβάνουν παραλληλισμό συμπιεστών παλινδρομικών Screw κλειστού και ημίκλειστου τύπου και Scroll συμπιεστές όλων των γνωστών ευρωπαϊκών εργοστασίων, είναι ικανά να δώσουν εύχρηστες λύσεις σε ευρύ φάσμα ψυκτικών ισχύων.
  1.  Screw κλειστού και ημίκλειστου τύπου και Scroll συμπιεστές ευρωπαϊκών εργοστασίων.
  2. Μηχανοστάσια με σύστημα απορρόφησης ήχου.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας