Τα κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα κατασκευάζονται με αυτοματισμούς σύγχρονης τεχνολογίας, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές – PLCs, ανάλογα με τις εκάστοτε ψυκτικές ανάγκες.Χρησιμοποιούνται συμπιεστές των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων όπως Bitzer και Ref-Comp.