Θάλαμοι Συντήρησης

Οι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης νωπών προϊόντων διασφαλίζουν τη φρεσκάδα, τη γεύση και τις θρεπτικές ουσίες, διατηρώντας τα προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -5°C έως +12°C, ανάλογα με την ειδική θερμοκρασία που απαιτεί το κάθε είδος. Μεγάλη σημασία στη συντήρηση των προϊόντων παίζει η σχετική υγρασία, η οποία κυμαίνεται από 60% έως 95% και προσαρμόζεται ανάλογα με τα προϊόντα.