Θάλαμοι Αμμωνίας – Γλυκόλης

Θάλαμοι με ειδικό ψυκτικό εξοπλισμό και  σωληνώσεις, σε ένα μηχανολογικό χώρο τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο τη Γλυκόλη για θερμοκρασίας +0οC, έτσι ώστε όχι μόνο να διασφαλίζει 100% την ασφάλεια προϊόντος, αλλά και να δίνει τη δυνατότητα για εξαιρετικά ακριβή έλεγχο της υγρασίας. Με εγκατεστημένα υπερσύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου και καταγραφής θερμοκρασιών.

Με τη χρήση Γλυκόλης και Αμμωνίας ως ψυκτικό μέσο, επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας (η Αμμωνία και η Γλυκόλη είναι πιο αποδοτικά ψυκτικά υγρά στην ψύξη) και δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας