Θάλαμοι Κατάψυξης

Οι Θάλαμοι Κατάψυξης λειτουργούν σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από -5°C έως -25°C, διασφαλίζοντας τη διάρκεια ζωής των θρεπτικών ουσιών, εξασφαλίζοντας τη σωστή ποιότητα των προϊόντων σας. Προϊόντα τα οποία έχουν καταψυχθεί σε Shock Freezer (Βαθιά Κατάψυξη), μπορούν να συντηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν αποθηκευτούν σε θαλάμους συντήρησης – κατάψυξης.