Καταγραφικά Συστήματα

Το θέμα καταγραφής θερμοκρασιών σε ψυκτικούς θαλάμους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, εφόσον αποτελεί τον βασικότερο δείκτη της ποιότητας αποθήκευσης. Το καταγραφικό αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή στον πελάτη και τον ψυκτικό του, την ορθότητα της δουλειάς τους καθώς και τυχόν λάθος χειρισμούς.

Με την καταγραφή θερμοκρασιών εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των ψυκτικών θαλαμών και υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες να μην αμελούν τη συντήρηση ή την επισκευή των ψυγείων. Χρησιμοποιούνται: ο νόμος απαιτεί να χρησιμοποιούνται σε ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης μεγέθους άνω των 50 κυβικών μέτρων, και σε ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης μεγέθους άνω των 10 κυβικών μέτρων, και σε όλους τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας και φορτοεκφόρτωσης τροφίμων.

Συστήματα Εποπτείας & Ελέγχου μέσω MODEM

Αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση μιας τηλεφωνικής γραμμής, να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος από την κατασκευάστρια εταιρία, να ανιχνεύονται τυχόν βλάβες ή λάθη χειρισμού και να ενημερώνεται ο πελάτης ή να γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις του συστήματος από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

Από τον αποταμιευτή (μνήμη) του συστήματος με έναν μικροϋπολογιστή (Laptop – notebook) μπορούν κάθε ώρα και στιγμή να επικαλεστούν και να επεξεργαστούν διάφορα στοιχεία αναδρομικά μέχρι και 2 1/2 μέρες.

Έχετε απορίες? Επικοινωνήστε μαζί μας